grafiikkaa
Komulainen Arkkitehdit Oy -tunnus

Pekka Komulainen
arkkitehti SAFA, ARK 1017
FISE PV pää- ja rakennussuunnittelu, korjausrakentaminen
FISE PV pää- ja rakennussuunnittelu, uudisrakentaminen
pekkamiukukomulainenarkkitehdit.fi
puh. 040 542 3635

Leena Komulainen
arkkitehti SAFA, ARK 1016
FISE PV pää- ja rakennussuunnittelu, korjausrakentaminen
FISE V+ pää- ja rakennussuunnittelu, uudisrakentaminen
leenamiukukomulainenarkkitehdit.fi
puh. 040 517 1877

Elina Aitto-oja
arkkitehti SAFA
elina.aitto-ojamiukukomulainenarkkitehdit.fi
puh. 045 256 7877

Päivi Ahola
arkkitehti
paivi.aholamiukukomulainenarkkitehdit.fi
puh. 050 313 6165

Maija Pelkonen
arkkitehti
maija.pelkonenmiukukomulainenarkkitehdit.fi
puh. 050 313 6165

Mikael Heikkinen
arkkit.yo
mikael.heikkinenmiukukomulainenarkkitehdit.fi
puh. 050 401 2242

Harri Kivilahti
rakennusarkkitehti
harri.kivilahtimiukukomulainenarkkitehdit.fi
puh. 045 313 2302

Kirkkokatu 8 A 8 ·  90100 Oulu ·  p. 040 542 3635
> etusivu