grafiikkaa
Komulainen Arkkitehdit Oy -tunnus

Pekka Komulainen
arkkitehti SAFA, ARK 1017
FISE PV pää- ja rakennussuunnittelu, korjausrakentaminen
FISE PV pää- ja rakennussuunnittelu, uudisrakentaminen
pekkamiukukomulainenarkkitehdit.fi
puh. 040 542 3635

Leena Komulainen
arkkitehti SAFA, ARK 1016
FISE PV pää- ja rakennussuunnittelu, korjausrakentaminen
FISE V+ pää- ja rakennussuunnittelu, uudisrakentaminen
leenamiukukomulainenarkkitehdit.fi
puh. 040 517 1877

Elina Aitto-oja
arkkitehti SAFA
elina.aitto-ojamiukukomulainenarkkitehdit.fi
puh. 045 256 7877

Suvi Lehtinen
arkkitehti SAFA
suvi.lehtinenmiukukomulainenarkkitehdit.fi
puh. 050 313 6165

Päivi Ahola
arkkitehti
paivi.aholamiukukomulainenarkkitehdit.fi
puh. 050 313 6165

Mikael Heikkinen
arkkit.yo
mikael.heikkinenmiukukomulainenarkkitehdit.fi
puh. 050 401 2242

Lari Ala-Pöllänen
BSc in Architecture
lari.ala-pollanenmiukukomulainenarkkitehdit.fi
puh. 045 256 7877

Harri Kivilahti
rakennusarkkitehti
harri.kivilahtimiukukomulainenarkkitehdit.fi
puh. 045 313 2302

Kirkkokatu 8 A 8 ·  90100 Oulu ·  p. 040 542 3635
> etusivu